Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Vanaf maandag 2 maart 2020 is het openbaar onderzoek beschikbaar op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020.